Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy.

Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc.

Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.

Św. Janie Pawle II, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami”.

Stanisław kardynał Dziwisz

Kraków, dnia 14 czerwca 2021 roku

Nr 2206/2021

W nawiązaniu do treści dekretu z dnia 17 października 2020 roku (Nr 2980/2020), niniejszym z dniem 19 czerwca 2021 roku odwołuję udzieloną w Archidiecezji Krakowskiej dyspensę od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej.

Jednocześnie polecam, by duszpasterze skutecznie powiadomili o tym fakcie wiernych oraz przypomnieli im wielkie znaczenie udziału w Eucharystii, jakie posiada ono dla życia Kościoła. Pomocą mogą w tym służyć zapisy Katechizmu Kościoła Katolickiego zawarte
m. in. w numerach 2168-2188. Szczególną uwagę należy zwrócić na fragment: „(…) wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od swego własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki” (KKK nr 2181).

W mocy pozostaje do odwołania zezwolenie udzielone dnia 18 grudnia 2020 roku (Nr 3738/2020) kapłanom przebywającym na terenie Archidiecezji Krakowskiej dotyczące trynacji oraz zezwolenie z dnia 26 kwietnia 2021 roku (Nr 1460/2021) w sprawie Mszy Świętych sprawowanych poza miejscem świętym. Zachęcam również do przestrzegania ustanowionych nadzwyczajnie dla sprawowanego kultu religijnego i nadal obowiązujących norm.

Na czas rozbudzania w sobie nowej religijnej gorliwości, a także dawania duszpasterskiej odpowiedzi na duchowe pragnienia Ludu Bożego z serca błogosławię wszystkim wiernym
i kapłanom Archidiecezji Krakowskiej

Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kanclerz Kurii

Ogłoszenia parafialne na 1 Niedzielę adwentu 28.11.2021

W kalendarzu liturgicznym na ten tydzień mamy:

*we wtorekświęto św. Andrzeja ap.

*w czwartek – wsp. bł. Rafała Chylińskiego, kapł.

*w piątek – wsp. św. Franciszka Ksawerego, kapł. I piątek miesiąca okazja do spowiedzi od 15.30, w ramach adoracji odmówimy Litanię do Serca Pana Jezusa

*w sobotę – wsp. św. Barbary, dz. m., do chorych z Panem Jezusem pojedziemy od 9.00, o 17.00 Msza święta za Górników emerytów i ich rodziny

*w niedzielę – 2 Niedziela adwentu, o 11.00 Msza święta za Górników i ich rodziny, po Mszach świętych kwesta do puszek na Pomoc Kościołowi na Wschodzie

*od jutra roraty będą na Mszy świętej wieczornej w dni powszednie, zapraszamy wszystkich na dobre modlitewne przygotowanie się do Bożego Narodzenia

*Zgodnie z poleceniem naszego Ordynariusza wspierając prace synodu w środę, piątek i niedzielę, na pół godziny przed Mszą świętą wieczorną będziemy adorować Pana Jezusa przy otwartym tabernakulum.

*we wszystkie niedziele listopada przed Mszami świętymi do południa czytamy wypominki jednorazowe, a w pozostałe miesiące wypominki roczne

*Okazja do spowiedzi jest na pół godziny przed Mszami świętymi w dni powszednie

*Od wprowadzenia przez Władze państwowe ostatnich ograniczeń w naszym kościele, po uwzględnieniu powierzchni świątyni, w liturgii uczestniczyć może 375 osób, w tę liczbę nie wchodzą osoby w pełni zaszczepione. Gdy nie można wejść już do kościoła można uczestniczyć we Mszy świętej na zewnątrz zachowując stosowną odległość i inne konieczne wymogi.

*Aż do odwołania alertu wirusowego umieśćmy we frontowym oknie obraz Pana Jezusa Miłosiernego lub Matki Bożej będzie to znak, że ten stan przeżywamy nie sami, lecz zjednoczeni przed Bogiem.

*Bardzo dziękuję za posprzątanie naszego kościoła mieszkańcom ulicy: Asnyka, Okulickiego i Ukośnej i proszę o posprzątanie naszego kościoła w sobotę od godziny 8.00 mieszkańców ulicy: Górników

*Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej – gazety do nabycia przy wejściu.

*w zakrystii do nabycia są poświęcone Opłatki, oraz Świece wigilijne

*Lista sprzątających, pracujących przy kościele i ofiarodawców jest wywieszona na tablicy przed kościołem. Za pracę i złożone ofiary serdecznie dziękuję.