Ogłoszenia parafialne na 27 Niedzielę zwykłą w ciągu roku,

2.10.2022.

*W poniedziałek – spotkanie Kręgu Biblijnego dla starszych „Młodszych duchem” o 19.00

*We wtorek – wsp. św. Franciszka z Asyżu

*W środę – wsp. św. siostry Faustyny

*W czwartek – Rocznica poświęcenia Naszego Kościoła – uroczysta Msza święta o 17.00, po Mszy świętej wieczornej spotkanie Ministrantów, Lektorów i tych, którzy chcą do nich dołączyć

*W piątek – wsp. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, I piątek miesiąca okazja do spowiedzi od 15.30 po Mszy świętej wieczornej spotkanie w ramach oazy dla młodzieży po kl. VI SP

*W sobotę – pojedziemy do chorych z Panem Jezusem od strony Ziajek od 9.00, o 9.30 spotkanie scholi,

*Przez cały październik na zakończenie Mszy świętej wieczornej odmawiamy Różaniec, w niedziele i święta o 16.00. Do udziału w nabożeństwie zapraszam wszystkich i dorosłych i dzieci. Dla najgorliwszego dziecka w nagrodę będzie Różaniec ks. proboszcza

*W Niedzielę – 28 Niedziela zwykła w ciągu roku,

*Od jutra Msza święta wieczorna odprawiana będzie o 17.00

*W zakrystii czekają na dzieci obrazki potwierdzające uczestnictwo we Mszy świętej

*Okazja do spowiedzi jest na pół godziny przed Mszami świętymi w dni powszednie i przed Mszą świętą popołudniową w niedzielę.

*Z miejsca parkingowego przy kościele dla osób niepełnosprawnych chcą skorzystać do tego uprawnieni, lecz to miejsce zajęte jest przez pojazdy nie mające specjalnych oznakowań, proszę więc o oznaczenie pojazdów lub pozostawienie tego parkingu dla osób upoważnionych.

*Od wprowadzenia przez Władze państwowe ostatnich ograniczeń w naszym kościele, po uwzględnieniu powierzchni świątyni, w liturgii uczestniczyć może 187 osób, w tę liczbę nie wchodzą osoby w pełni zaszczepione. Gdy nie można wejść już do kościoła można uczestniczyć we Mszy świętej na zewnątrz zachowując stosowną odległość i inne konieczne wymogi.

*Aż do odwołania alertu wirusowego umieśćmy we frontowym oknie obraz Pana Jezusa Miłosiernego lub Matki Bożej będzie to znak, że ten stan przeżywamy nie sami, lecz zjednoczeni przed Bogiem.

*Dziękuję za szczególną troskę o nasz kościół mieszkańcom ulic: Olszynka, Zacisze i Kącik, i proszę o dalszą troskę o naszą świątynię mieszkańców ulicy: Reymonta

*Lista pracujących przy kościele i ofiarodawców jest wywieszona na tablicy przed kościołem. Za pracę i złożone ofiary serdecznie dziękuję.

 

 

Kraków, dnia 14 czerwca 2021 roku

Nr 2206/2021

W nawiązaniu do treści dekretu z dnia 17 października 2020 roku (Nr 2980/2020), niniejszym z dniem 19 czerwca 2021 roku odwołuję udzieloną w Archidiecezji Krakowskiej dyspensę od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej.

Jednocześnie polecam, by duszpasterze skutecznie powiadomili o tym fakcie wiernych oraz przypomnieli im wielkie znaczenie udziału w Eucharystii, jakie posiada ono dla życia Kościoła. Pomocą mogą w tym służyć zapisy Katechizmu Kościoła Katolickiego zawarte
m. in. w numerach 2168-2188. Szczególną uwagę należy zwrócić na fragment: „(…) wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od swego własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki” (KKK nr 2181).

W mocy pozostaje do odwołania zezwolenie udzielone dnia 18 grudnia 2020 roku (Nr 3738/2020) kapłanom przebywającym na terenie Archidiecezji Krakowskiej dotyczące trynacji oraz zezwolenie z dnia 26 kwietnia 2021 roku (Nr 1460/2021) w sprawie Mszy Świętych sprawowanych poza miejscem świętym. Zachęcam również do przestrzegania ustanowionych nadzwyczajnie dla sprawowanego kultu religijnego i nadal obowiązujących norm.

Na czas rozbudzania w sobie nowej religijnej gorliwości, a także dawania duszpasterskiej odpowiedzi na duchowe pragnienia Ludu Bożego z serca błogosławię wszystkim wiernym
i kapłanom Archidiecezji Krakowskiej

Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kanclerz Kurii