Ogłoszenia parafialne na 20 Niedzielę zwykłą w ciągu roku,

14.08.2022.

Dzisiaj Dożynki parafialne na Mszy Świętej o 11:00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy dziękczynnej za zebrane plony wszystkich pracujących na roli, ale także dbających o przydomowe ogródki.

*W poniedziałek – uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, porządek Mszy świętych jak w niedzielę, na każdej Mszy świętej poświęcenie ziół i kwiatów

*We wtorek – wsp. św. Stefana Węgierskiego, króla

*W środę – święto św. Jacka, kapł. patrona Archidiecezji Krakowskiej, na zakończenie Mszy świętej wieczornej odmówimy Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

*W piątek – wsp. św. Jana Eudesa, kapł. na zakończenie Mszy świętej wieczornej odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego

*W sobotę – wsp. św. Bernarda, op. i dra Kła

*W Niedzielę – 21 Niedziela zwykła w ciągu roku, trzecia niedziela miesiąca składka przeznaczona będzie na cele inwestycyjne w naszym kościele

*Miesiąc sierpień przeżywamy jako czas modlitwy o trzeźwość oraz czas abstynencji od alkoholu pamiętajmy o tej postawie oraz intencji modlitwy.

*Okazja do spowiedzi jest na pół godziny przed Mszami świętymi w dni powszednie i przed Mszą świętą popołudniową w niedzielę.

*Na stoliku przy wejściu jest puszka na ofiary dla rodzin z Ukrainy, którzy zatrzymali się u rodzin w Żarkach. Ofiarność naszych Rodzin Goszczących zmierzy się z wydatkami na wyżywienie i media. Nie mogą zostać sami z tym problemem i dlatego proszę o pomoc w utrzymaniu Rodzin. Rodziny Ukraińskie, których członkowie znaleźli pracę chcą wynająć mieszkania za odpłatnością. Jeśli ktoś by dysponował lokalem do wynajęcia to prosimy o informację. Szukamy też propozycji pracy dla osób z Ukrainy.

*Od wprowadzenia przez Władze państwowe ostatnich ograniczeń w naszym kościele, po uwzględnieniu powierzchni świątyni, w liturgii uczestniczyć może 187 osób, w tę liczbę nie wchodzą osoby w pełni zaszczepione. Gdy nie można wejść już do kościoła można uczestniczyć we Mszy świętej na zewnątrz zachowując stosowną odległość i inne konieczne wymogi.

*Aż do odwołania alertu wirusowego umieśćmy we frontowym oknie obraz Pana Jezusa Miłosiernego lub Matki Bożej będzie to znak, że ten stan przeżywamy nie sami, lecz zjednoczeni przed Bogiem.

*Nie dziękuję za szczególną troskę o nasz kościół mieszkańcom ulic: Cześnika, Twardowskiego, Czujna, Boruty, św. Wojciecha, Chechlanej bo nikt się nie pojawił mimo że cierpliwie czekaliśmy, a proszę o dalszą troskę o naszą świątynię przez mieszkańców ulic: Agawy i Obwodowej

*Lista pracujących przy kościele i ofiarodawców jest wywieszona na tablicy przed kościołem. Za pracę i złożone ofiary serdecznie dziękuję.

Kraków, dnia 14 czerwca 2021 roku

Nr 2206/2021

W nawiązaniu do treści dekretu z dnia 17 października 2020 roku (Nr 2980/2020), niniejszym z dniem 19 czerwca 2021 roku odwołuję udzieloną w Archidiecezji Krakowskiej dyspensę od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej.

Jednocześnie polecam, by duszpasterze skutecznie powiadomili o tym fakcie wiernych oraz przypomnieli im wielkie znaczenie udziału w Eucharystii, jakie posiada ono dla życia Kościoła. Pomocą mogą w tym służyć zapisy Katechizmu Kościoła Katolickiego zawarte
m. in. w numerach 2168-2188. Szczególną uwagę należy zwrócić na fragment: „(…) wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od swego własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki” (KKK nr 2181).

W mocy pozostaje do odwołania zezwolenie udzielone dnia 18 grudnia 2020 roku (Nr 3738/2020) kapłanom przebywającym na terenie Archidiecezji Krakowskiej dotyczące trynacji oraz zezwolenie z dnia 26 kwietnia 2021 roku (Nr 1460/2021) w sprawie Mszy Świętych sprawowanych poza miejscem świętym. Zachęcam również do przestrzegania ustanowionych nadzwyczajnie dla sprawowanego kultu religijnego i nadal obowiązujących norm.

Na czas rozbudzania w sobie nowej religijnej gorliwości, a także dawania duszpasterskiej odpowiedzi na duchowe pragnienia Ludu Bożego z serca błogosławię wszystkim wiernym
i kapłanom Archidiecezji Krakowskiej

Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kanclerz Kurii