W piękne sobotnie przedpołudnie 29 III w kościele św. Barbary w Libiążu podczas uroczystej Eucharystii Ks. dziekan udzielił błogosławieństwa nowym lektorom z całego dekanatu. Z naszej parafii są to: Jan Lelito, Dawid Doległo, Michał Bogacz. Posługa lektora to bardzo zaszczytna i odpowiedzialna funkcja dlatego kandydaci przygotowywali się do niej przez kilka miesięcy uczestnicząc w kursie lektorskim. W trakcie zajęć chłopcy zgłębiali wiedzę między innymi z zakresu Liturgiki, Życia wewnętrznego, Biblistyki, Śpiewu. W homilii Ks. Dziekan podziękował rodzicom lektorów za ich obecność i wielki trud wychowania oraz przypomniał aby na miarę  możliwości dalej  pomagali swoim synom z należną czcią i miłością do Pisma Świętego spełniać powierzone im zadanie głoszenia Słowa Bożego.