Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy.

Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc.

Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.

Św. Janie Pawle II, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami”.

Stanisław kardynał Dziwisz

Kraków, dnia 28 maja 2020 r.

Nr 1194/2020

Dekret

o odwołaniu dyspensy od udziału w niedzielnych Mszach świętych

  1. Uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną, obowiązujące przepisy państwowe oraz rekomendację zawartą w Komunikacie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 27 maja 2020 r. odwołuję niniejszym dekret z dnia 28 marca 2020 r., nr 851/2020, co w szczególności oznacza, że przestaje obowiązywać ogólna dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszy świętej.

  1. Jednocześnie na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane dla następujących grup wiernych:

  1. osoby w wieku 65 lat i więcej,

  2. osoby z objawami infekcji (kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

  3. osoby, które czują obawę przed zarażeniem.

Gorąco zachęcam, aby wierni korzystający z dyspensy trwali na osobistej i rodzinnej modlitwie w domach. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe oraz lekturę Pisma Świętego i czytań liturgicznych z danego dnia.

  1. Zachęcam, aby zarówno duszpasterze jak i wierni przez stosowanie się do zaleceń sanitarnych (zachowanie odpowiedniej odległości, zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych, korzystanie z płynów dezynfekujących, itp.) wspólnie przyczyniali się do tworzenia poczucia bezpieczeństwa dla wszystkich osób pragnących uczestniczyć w nabożeństwach w świątyniach.

Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kanclerz Kurii

Ogłoszenia parafialne na 14 Niedzielę zwykłą w ciągu roku, 5.07.2020

Dzisiaj – 14 Niedziela zwykła w ciągu roku, pierwsza niedziela miesiąca, zamiast kazania jest adoracja Pana Jezusa na zakończenie Mszy świętej, po Mszy świętej o 8.00 zmianka tajemnic różańca

W kalendarzu liturgicznym na ten tydzień mamy:

*w poniedziałek – wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy

*w środęwspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera.

*w sobotę – święto św. Benedykta, opata, patrona Europy, pojedziemy z Panem Jezusem od 9.00 do chorych od strony Zagórcza, chorych proszę zgłaszać w zakrystii kościoła

*w niedzielę – 15 Niedziela zwykła w ciągu roku,

*Aż do odwołania alertu wirusowego umieśćmy we frontowym oknie obraz Pana Jezusa Miłosiernego lub Matki Bożej będzie to znak, że ten stan przeżywamy nie sami, lecz zjednoczeni przed Bogiem.

*Okazja do spowiedzi jest na pół godziny przed Mszami świętymi w dni powszednie.

*Zgodnie z zarządzeniem ks. Arcybiskupa Naszego Ordynariusza do końca roku 2020 na pół godziny przed każdą Mszą świętą wieczorną jest cicha adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Litanią do Krwi Chrystusa Pana.

*Dziękuję za posprzątanie naszego kościoła mieszkańcom ulic: Zuchów, Jana III i Norwida i proszę o posprzątanie naszego kościoła w sobotę od 8.00 mieszkańców ulic: Gawędziarzy, Ikara, Dobosza i Klubowej.

*Przy wyjściu do nabycia jest: prasa katolicka.

*Lista sprzątających, pracujących przy kościele i ofiarodawców jest wywieszona na tablicy przed kościołem. Za pracę i złożone ofiary serdecznie dziękuję.