Ogłoszenia Parafialne na Niedzielę Palmową Męki Pańskiej

2.04.2023.

dzisiaj – poświęcenia palm na wszystkich Mszach świętych, na sumie procesja z palmami od kaplicy przy kościele, po Mszy świętej o 8.00 Droga krzyżowa, o 16.00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym później Msza święta, o 17.30 otwarte spotkanie na temat książki o Żarkach w Domu Kultury przy ul. Klubowej 6. Osoby do kontaktu p. Maciej Dwornik i ks. proboszcz.

*rozpoczyna się Wielki Tydzień

*W Wielki Poniedziałek – o 19.15 spotkanie Kręgu Biblijnego św. Hieronima dla dorosłych „Młodych duchem”

*W Wielki Wtorek – o 18.00 Schola dla dorosłych, po Mszy świętej wieczornej zapraszamy chętnych do ubierania Grobu Pańskiego

*W Wielką Środę – na zakończenie Mszy świętej wieczornej odmówimy Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Program na Wielki tydzień

*W Wielki Czwartek – rozpoczynamy święte Triduum Paschalne:

O 10.00 w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach Ksiądz Arcybiskup odprawia mszę Krzyżma świętego konsekrując oleje chrzcielne, chorych i krzyżmo święte. Na tę Mszę świętą wybierają się ks. Michał z Lektorami i ministrantami

O 18.00 w naszej parafii odprawiać będziemy Mszę Wieczerzy Pańskiej; w czasie tej liturgii wspominamy ustanowienie Najświętszego sakramentu i sakramentu kapłaństwa. Po tej Mszy świętej w uroczystej procesji przeniesiemy Pana Jezusa do ciemnicy i adorować będziemy do godziny 22.00. Składka przeznaczona będzie na nowe ornaty i uzupełnienie strojów liturgicznych.

*W Wielki Piątek – dzień męki i śmierci Pana Jezusa, jedyny dzień bez sprawowania Mszy świętej. Wszystkich dorosłych katolików obowiązuje post ścisły.

od 7.00 można nawiedzić Pana Jezusa w „ciemnicy”

o 15.00 Godzina miłosierdzia: odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego i odprawimy Drogę krzyżową

o 18.00 rozpoczniemy Liturgię Męki Pańskiej, odmówimy uroczystą modlitwę wiernych i będziemy adorować krzyż, a po komunii św. przeniesiemy Pana Jezusa do „Grobu”. Zaśpiewamy 3 części Gorzkich żali.

Adoracja Pana Jezusa w grobie będzie całą noc.

od 21.00 zaprasza na adorację Zespół Macierzanki

od 22.00 mieszkańców Zagórcza Dużego oraz Stowarzyszenie „Przyjaźń” 

od 23.00 mieszkańców Zagórcza Małego

od 24.00 mieszkańców Gucików

od 1.00 mieszkańców Kosowskiego Końca

od 2.00 mieszkańców Gronówka

od 3.00 mieszkańców Podlesia

od 4.00 mieszkańców Żarek Na Gościńcu

od 5.00 mieszkańców Ziajek i Sołtystwa

od 6.00 mieszkańców Pod Górkami i Na Kaliskach

od 7.00 mieszkańców Wyźroła

Niech to będzie czas wspólnej i osobistej modlitwy. Adoracja będzie całą noc. Proszę Panów Strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej o całonocne trzymanie warty przy Bożym Grobie.

*W Wielką Sobotę.

Zapraszam na adorację na godz.:

o 10.00 Szkoła Podstawowa do klasy 4

o 11.00 Szkoła Podstawowa do klasy 8

Poświęcenie pokarmów o godzinie:

11.15 – Żarki na pętli autobusowej na ul. Kresowej

11.30 – Ziajki

11.45 – Żarki na Wyźrole przy kaplicy

12.00 – Zagórcze Małe

12.15 – Zagórcze Duże

13.00 – Żarki przy kościele

o 18.00 Liturgia Wigilii Paschalnej złoży się na nią Poświęcenie ognia i paschału, liturgia słowa, poświęcenie wody chrzcielnej, Msza wigilii Paschalnej i procesja rezurekcyjna. Procesja rezurekcyjna będzie na zakończenie obrzędów Wigilii Paschalnej.

Liturgia tego dnia jest wyjątkowo bogata, nie trwa krótko, lecz uzmysłowić ma nam wyjątkowość naszego odkupienia. Zachęcam do uczestnictwa w niej, na następną taką liturgię czekać będziemy cały rok. W tym dniu przynosimy świece i odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne. Proszę o przygotowanie i niesienie sztandarów i feretronów, zapraszam Strażaków i Górników w strojach galowych, proszę Panie Gospodynie Wiejskie o przyjście w strojach regionalnych, proszę też Róże Różańcowe, aby niosły świece przy monstrancji, oraz dziewczynki do sypania kwiatów.

*W zakrystii:

czekają na dzieci obrazki potwierdzające uczestnictwo we Mszy świętej niedzielnej

przyjmujemy ofiary na kwiaty do Bożego Grobu

*Okazja do spowiedzi jest na pół godziny przed Mszami świętymi w dni powszednie i przed Mszą świętą popołudniową w niedzielę.

*Planowana jest pielgrzymka do Matki Bożej Królowej Pokoju do Medziugorie, połączona ona będzie z udziałem w Festiwalu Młodych, zwiedzaniem i wypoczynkiem. Termin od 24 lipca do 1 sierpnia tego roku – szczegóły u ks. Michała. Więcej informacji w późniejszym czasie.

*Planujemy wprowadzić dwie nowe okazje do wspólnej modlitwy:

– adorację Pana Jezusa w ciszy w I czwartki miesiąca w ramach Godziny świętej,

– dodatkową uroczystą Mszę świętą w III czwartki miesiąca

więcej szczegółów w późniejszym czasie

*Zorganizowała się grupa robocza dla stworzenia książki o naszych Żarkach. Celem książki ma być ukazanie historii naszej miejscowości, ludzi z nią związanych i nadziejach oraz planach jakie tu mogą być zrealizowane. Zapraszamy do współpracy nasze żarczańskie organizacje, zespoły i wszystkich, którym ta sprawa nie jest obojętna.

*zgodnie z prośbą naszego ordynariusza abpa Marka w każdą pierwszą sobotę miesiąca odmawiać będziemy po Mszy świętej wieczornej cząstkę różańca w intencji ojczyzny, a 14 każdego miesiąca modlić się będziemy w tej intencji na wieczornej Mszy świętej.

*Od wprowadzenia przez Władze państwowe ostatnich ograniczeń w naszym kościele, po uwzględnieniu powierzchni świątyni, w liturgii uczestniczyć może 187 osób, w tę liczbę nie wchodzą osoby w pełni zaszczepione. Gdy nie można wejść już do kościoła można uczestniczyć we Mszy świętej na zewnątrz zachowując stosowną odległość i inne konieczne wymogi.

*Aż do odwołania alertu wirusowego umieśćmy we frontowym oknie obraz Pana Jezusa Miłosiernego lub Matki Bożej będzie to znak, że ten stan przeżywamy nie sami, lecz zjednoczeni przed Bogiem.

*Serdecznie dziękujemy za troskę o nasz kościół mieszkańcom ulic: Kościuszki numery parzyste i ks. P. Ściegiennego, i Prosimy o dalszą troskę o naszą świątynię mieszkańców ulic: Kościuszki numery nieparzyste

*Lista pracujących przy kościele i ofiarodawców jest wywieszona na tablicy przed kościołem. Za pracę i złożone ofiary serdecznie dziękuję.

 

 

Kraków, dnia 14 czerwca 2021 roku

Nr 2206/2021

W nawiązaniu do treści dekretu z dnia 17 października 2020 roku (Nr 2980/2020), niniejszym z dniem 19 czerwca 2021 roku odwołuję udzieloną w Archidiecezji Krakowskiej dyspensę od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej.

Jednocześnie polecam, by duszpasterze skutecznie powiadomili o tym fakcie wiernych oraz przypomnieli im wielkie znaczenie udziału w Eucharystii, jakie posiada ono dla życia Kościoła. Pomocą mogą w tym służyć zapisy Katechizmu Kościoła Katolickiego zawarte
m. in. w numerach 2168-2188. Szczególną uwagę należy zwrócić na fragment: „(…) wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od swego własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki” (KKK nr 2181).

Na czas rozbudzania w sobie nowej religijnej gorliwości, a także dawania duszpasterskiej odpowiedzi na duchowe pragnienia Ludu Bożego z serca błogosławię wszystkim wiernym
i kapłanom Archidiecezji Krakowskiej

Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kanclerz Kurii