Ogłoszenia parafialne na 26 Niedzielę zwykłą w ciągu roku,

25.09.2022.

*W poniedziałek – wsp. śww. mm. Kosmy i Damiana

*We wtorek – wsp. św. Wincentego a Paulo, kapł.

*W środę – wsp. św. Wacława, m., na zakończenie Mszy świętej wieczornej odmówimy Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

*W czwartek – święto śww. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, po Mszy świętej wieczornej spotkanie Ministrantów, Lektorów i tych, którzy chcą do nich dołączyć

*W piątek – wsp. św. Hieronima, kapł. i dra Kła., na zakończenie Mszy świętej wieczornej odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, po Mszy świętej wieczornej spotkanie w ramach oazy dla młodzieży po kl. VI SP

*W sobotę – wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. i dra Kła, o 9.30 spotkanie scholi,

*od soboty przez cały październik na zakończenie Mszy świętej wieczornej odmawiać będziemy Różaniec, w niedziele i święta o 16.00. Do udziału w nabożeństwie zapraszam wszystkich i dorosłych i dzieci. Dla najgorliwszego dziecka w nagrodę będzie Różaniec ks. proboszcza

*W Niedzielę – 27 Niedziela zwykła w ciągu roku,

*od przyszłego poniedziałku Msza święta wieczorna odprawiana będzie o 17.00

*W zakrystii czekają na dzieci obrazki potwierdzające uczestnictwo we Mszy świętej

*Okazja do spowiedzi jest na pół godziny przed Mszami świętymi w dni powszednie i przed Mszą świętą popołudniową w niedzielę.

*Od wprowadzenia przez Władze państwowe ostatnich ograniczeń w naszym kościele, po uwzględnieniu powierzchni świątyni, w liturgii uczestniczyć może 187 osób, w tę liczbę nie wchodzą osoby w pełni zaszczepione. Gdy nie można wejść już do kościoła można uczestniczyć we Mszy świętej na zewnątrz zachowując stosowną odległość i inne konieczne wymogi.

*Aż do odwołania alertu wirusowego umieśćmy we frontowym oknie obraz Pana Jezusa Miłosiernego lub Matki Bożej będzie to znak, że ten stan przeżywamy nie sami, lecz zjednoczeni przed Bogiem.

*Dziękuję za szczególną troskę o nasz kościół mieszkańcom ulic: Podleśnej, Piastów i Oleńki, i proszę o dalszą troskę o naszą świątynię mieszkańców ulic: Olszynka, Zacisze i Kącik

*Lista pracujących przy kościele i ofiarodawców jest wywieszona na tablicy przed kościołem. Za pracę i złożone ofiary serdecznie dziękuję.

 

Ukochani Archidiecezjanie!

Nadzwyczajne okoliczności obecnego czasu sprawiają, że zbliżający się miesiąc październik, jako poświęcony szczególnie czci Najświętszej Maryi Panny poprzez odmawianie Różańca Świętego, powinien stać się okazją do noszenia w sercu i powierzania Dobremu Bogu wyjątkowych intencji. Jedną z nich jest błaganie o dar sprawiedliwego pokoju dla umęczonych wojenną napaścią ze strony Federacji Rosyjskiej naszych Braci Ukraińców. Inną jest pragnienie, by w obecnych trudnych czasach modlić się w intencjach naszej Ojczyzny, aby jej teraźniejszość i przyszłość były budowane w duchu miłości i prawdy oraz w zatroskaniu o to dobro wspólne, któremu na imię jest Polska.

Dlatego bardzo proszę, by w każdym kościele i kaplicy Archidiecezji Krakowskiej przy licznym udziale wiernych pierwszy z „dziesiątków” koronki różańcowej był ofiarowany w intencji pokoju na Ukrainie, a drugi za Najdroższą Ojczyznę.

Wszystkim Wam, Drodzy Siostry i Bracia, z serca błogosławię

Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kraków, 24 września 2022 roku

 

 

Kraków, dnia 14 czerwca 2021 roku

Nr 2206/2021

W nawiązaniu do treści dekretu z dnia 17 października 2020 roku (Nr 2980/2020), niniejszym z dniem 19 czerwca 2021 roku odwołuję udzieloną w Archidiecezji Krakowskiej dyspensę od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej.

Jednocześnie polecam, by duszpasterze skutecznie powiadomili o tym fakcie wiernych oraz przypomnieli im wielkie znaczenie udziału w Eucharystii, jakie posiada ono dla życia Kościoła. Pomocą mogą w tym służyć zapisy Katechizmu Kościoła Katolickiego zawarte
m. in. w numerach 2168-2188. Szczególną uwagę należy zwrócić na fragment: „(…) wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od swego własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki” (KKK nr 2181).

W mocy pozostaje do odwołania zezwolenie udzielone dnia 18 grudnia 2020 roku (Nr 3738/2020) kapłanom przebywającym na terenie Archidiecezji Krakowskiej dotyczące trynacji oraz zezwolenie z dnia 26 kwietnia 2021 roku (Nr 1460/2021) w sprawie Mszy Świętych sprawowanych poza miejscem świętym. Zachęcam również do przestrzegania ustanowionych nadzwyczajnie dla sprawowanego kultu religijnego i nadal obowiązujących norm.

Na czas rozbudzania w sobie nowej religijnej gorliwości, a także dawania duszpasterskiej odpowiedzi na duchowe pragnienia Ludu Bożego z serca błogosławię wszystkim wiernym
i kapłanom Archidiecezji Krakowskiej

Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kanclerz Kurii